MENU

Medley – Days of ’49 (live)

2951
0

Medley Folkband – Days of ’49 (live at Studio 55/2)

Live-Mitschnitt im Studio 55/2
Ton: Sigi Mittermayr
Kamera: Daniel Wochermayr